Založení s.r.o. – Postup krok za krokem

Jak založit s.r.o.

Pokud se chystáte založit „eseróčko“, tedy společnost s ručením omezeným, je potřeba vykonat mnoho různých (nejen právních) kroků, bez kterých se založení takové společnosti neobejde. Právě díky těmto krokům a také díky mnohým vyřizováním na jednotlivých úřadech se jedná o velice zdlouhavý proces, který můžeme shrnout do pěti základních bodů, které potřeba při každém zakládání dodržet:

  1. Uzavření společenské smlouvy
  2. Složení základního jmění společnosti
  3. Získání živnostenského oprávnění
  4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku
  5. Registrace společnosti u finančního úřadu

Každý z výše zmíněných kroků bude vyžadovat trošku jiné pracovní nasazení i finanční prostředky. Proto si tedy jednotlivé kroky popíšeme podrobněji, abyste při zakládání s.r.o. neklopýtli a samotné založení se tak zbytečně neprodloužilo.

1) Uzavření společenské smlouvy
Poté, co se taková společenská smlouva sepíše, je potřeba ji podepsat. Podpisem takové smlouvy je taková společnost s ručením omezeným založena, avšak dle zákona dosud nevznikla! Takové s.r.o. vzniká až při splnění dalších náležitých právních kroků.

Společenská smlouva má formu notářského zápisu, který vás vyjde na zhruba 3 000 korun. Notáři si za takové vyhotovení účtují po celé republice více méně stejné poplatky, nemusíte se proto obávat, že byste někde zaplatili více než jinde.

2) Složení základního jmění
Jak má být základní jmění, nebo-li vklad složen, je stanoven přímo ve společenské smlouvě. Zpravidla se vklady vkládají na bankovní účet. Úplně nejjednodušším způsobem, jak peníze na bankovní účet vložit je založit zcela nový účet, který budete vedený na správce vkladů dané společnosti.

Poté, co se peníze na tento účet vloží, musíte banku požádat o vydání potvrzení o složení základního jmění. Toto potvrzení navíc zároveň slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů při zakládání společnosti s ručením omezeným.

Vklad můžete samozřejmě provést i v hotovosti. Poté, co taková společnost vznikne, se pak vklady stávají jejím majetkem.

3) Získání živnostenského oprávnění
Abyste tedy mohli získat živnostenské oprávnění, což znamená, abyste mohli společnost zapsat do obchodního rejstříku, musíte doložit základní doklady. Tímto dokladem se rozumí oprávnění k podnikání, tedy živnostenské listy apod.

4) Zápis společnosti do obchodního rejstříku
Zapisování společnosti do obchodního rejstříku probíhá u příslušných rejstříkových soudů. Aby mohla být společnost řádně zapsán, musejí být podepsání všichni jednatelé této společnosti. Samozřejmostí pak je, že podpisy musejí být úředně ověřeny.

Takový zápis do obchodního rejstříku pak trvá až půl roku. Vše se samozřejmě odvíjí od rychlosti rejstříkového soudu. Oznámení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku soud pošle na uvedené sídlo této společnosti. Pokud se však stane, že by Česká pošta označila dopis za nedoručený, stále máte možnost si toto rozhodnutí vyzvednout osobně a to právě na rejstříkovém soudu.

Tímto krokem tedy fakticky vzniká společnost a povinností takové společnosti je zahájení vedení účetnictví.

5) Registrace společnosti u finančního úřadu
Jedna z prvních povinností nově vzniklého „eseróčka“ je vedle zahájení vedení účetnictví také přihlášení se na příslušném finančním úřadě, aby mohla společnost v pořádku odvádět všechny potřebné daně, které jim zákon ukládá.

Jak vidíte, založení takové společnosti je skutečně během na dlouhou trať, kterou mohou prodlužovat právě jednotlivé úřady, u kterých je potřebné vše vyřídit. Počítejte tedy s určitým časovým zdržením, a samozřejmě také s určitými náklady, bez kterých se založení společnosti s ručením omezeným neobejde.

5/5 - (3 hlasy)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.